શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ

શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ

માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર

 શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

માન. મંત્રીશ્રી ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ,
ગુજરાત સરકાર 

શ્રી હર્ષ સંઘવી

શ્રી હર્ષ સંઘવી

માન. રાજ્ય કક્ષાનાં મંત્રીશ્રી ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, ગુજરાત સરકાર

શ્રી પી. કે. તનેજા, આઈ.એ.એસ. - સેવાનિવૃત્ત

શ્રી પી. કે. તનેજા, આઈ.એ.એસ. - સેવાનિવૃત્ત

પૂર્વ અધિક મુખ્ય સચિવ, ગુજરાત સરકાર
મહાનિર્દેશક, જી.આઈ.ડી.એમ.

આપનું સ્વાગત છે

ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ

ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ (જીઆઇડીએમ) ગુજરાત સરકાર હેઠળની સ્વાયત સોસાયટી તરીકે નોંધાયેલ સંસ્થા છે. આ સંસ્થાને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્રમાં માનવ સંસાધન વિકાસ, ક્ષમતાનિર્માણ, તાલીમ, સંશોધન અને દસ્તાવેજીકરણની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.

૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૧ના વિનાશક ભૂકંપ પછી જાનહાની અને રાજ્યના સામાજીક અને આર્થિક વિકાસ ઉપર આપત્તિની થનાર નિર્ણયાત્મક અસરોના શમનને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત સરકારે...

વધુ વાંચો
શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ

શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ

માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર

 શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

માન. મંત્રીશ્રી ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ,
ગુજરાત સરકાર 

શ્રી હર્ષ સંઘવી

શ્રી હર્ષ સંઘવી

માન. રાજ્ય કક્ષાનાં મંત્રીશ્રી ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, ગુજરાત સરકાર

શ્રી પી. કે. તનેજા, આઈ.એ.એસ. - સેવાનિવૃત્ત

શ્રી પી. કે. તનેજા, આઈ.એ.એસ. - સેવાનિવૃત્ત

પૂર્વ અધિક મુખ્ય સચિવ, ગુજરાત સરકાર
મહાનિર્દેશક, જી.આઈ.ડી.એમ.

Social Media

Social Media
Social Media

સમાચાર અને અપડેટસ

વધુ જુઓ
Pause

Important Links

કેમ્પસની સુવિધાઓ

વધુ જુઓ
 • ટેબલ ટેનિસ

  ટેબલ ટેનિસ

  ટેબલ ટેનિસ એવી રમત છે કે જેમાં નાના બેટના ઉપયોગ દ્વારા બે અથવા ચાર રમતવીરો હલ...

 • ફીટનેસ સેન્ટર

  ફીટનેસ સેન્ટર

  જીઆઇડીએમ પાસે અદ્યતન સાધનો ધરાવતું ફીટનેસ સેન્ટર છે. ફીટનેસ સેન્ટરના ૪ વિભાગો...

 • ક્રોકે

  ક્રોકે

  ક્રોકે એ એવી રમત છે કે જેમાં પ્લાસ્ટીક અગર લાકડાના દડાને ઘાસના રમતના મેદાનમાં...

 • રહેવાની સુવિધા

  રહેવાની સુવિધા

  સંસ્થાનના સંકુલમાં રહેવાની સુવિધા આવેલાં છે. અને તે ઢંકાયેલા ચાલવાનાં રસ્તાથી...

 • ડાઈનીંગ હોલ

  ડાઈનીંગ હોલ

  નિવાસી મકાનની જોડે જ કેન્દ્રિકૃત વાતાનુકૂલિત અને વિશાળ ભોજનકક્ષ આવેલ છે. આ ભો...