ફેકલ્ટી અને સ્ટાફ

ફેકલ્ટી અને સ્ટાફ

Share

વડા

શ્રી પી. કે. તનેજા
શ્રી પી. કે. તનેજા

મહાનિર્દેશક

dg-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૯૯૭૮૪૦૬૧૪૬

View Profile

Officers

શ્રી રિતેશ ચૌધરી

એકાઉન્ટસ ઓફિસર અને નિયામક (નાણાં અને સંચાલન) ઇન્ચાર્જ

ao-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૭૫૭૪૮૦૨૨૬૧

શૈક્ષણિક સ્ટાફ સભ્યો

નિસર્ગ દવે

નિયામક (ડીએમ)

+91-૯૭૨૭૦૬૦૬૬૬

ડો. સંદીપ પાંડે
ડો. સંદીપ પાંડે

એસો. પ્રોફેસર કમ સિનિયર પ્રોગ્રામ મેનેજર

apspm-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૭૫૭૪૮૦૨૨૮૮

ડો ચિંતન પાઠક

સહાય પ્રોફેસર કમ પ્રોગ્રામ મેનેજર

appm1-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૭૫૭૪૮૫૫૦૬૩

ડૉ. અભિયન્‍ત તિવારી

સહાય પ્રોફેસર કમ પ્રોગ્રામ મેનેજર

appm2-gidm[at]gujarat[dot]go[dot]in

+91-૯૮૯૮૬૧૬૯૪૮

ડો. રેપૌલ કાનજી

રિસર્ચ સાયન્ટિસ્ટ કમ પ્રોગ્રામ મેનેજર

rspm-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૮૭૯૧૬૯૪૨૮૩

પિયુષ રામટેકે

રિસર્ચ સાયન્ટિસ્ટ કમ પ્રોગ્રામ મેનેજર

rspm1-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૯૬૬૨૦૦૭૧૩૦

કામિની કટિયાર

સલાહકાર યુનિસેફ

conuni-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-9819196087

ચારુ મિશ્રા

તાલીમ નિષ્ણાત કમ પ્રોગ્રામ મેનેજર

tspm-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૯૯૦૯૦૩૯૫૯૮

અંકુર શ્રીવાસ્તવ

રિસર્ચ એસોસિએટ કમ પ્રોગ્રામ કો-ઓર્ડીનેટર

rapc-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૬૩૫૯૯૨૮૩૯૯

તન્મય ગૌઉંડ

રિસર્ચ એસોસિએટ કમ પ્રોગ્રામ કો-ઓર્ડીનેટર

rapc1-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૯૭૭૩૪૨૯૯૮૩

હિમાલય કોટડીયા

રિસર્ચ એસોસિએટ કમ પ્રોગ્રામ કો-ઓર્ડીનેટર

rapc3-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૯૫૧૨૫૫૨૯૦૧

કામિની રાઠોડ

એક્ઝિક્યુટિવ સહાયક કમ પ્રોગ્રામ મેનેજર સહાયક

eaapm-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૯૯૦૯૦૩૯૫૧૭

શિલ્પા બોરીચા

લાયબ્રેરીયન કમ આસિ. મેનેજર

lib-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૭૫૭૪૮૦૯૦૪૨

નિમિશ સોલંકી

આસિ. મેનેજર

asstmng1-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૭૫૭૪૯૦૭૮૪૫

વહીવટી સ્ટાફ સભ્યો

રાજેશ જોષી

મેનેજર (એફ એન્ડ એ)

mfa-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૭૫૭૪૮૫૫૦૧૯

મોહમ્મદ શોએબ

ફેસીલીટી મેનેજર

fm-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૭૫૭૪૮૦૭૮૪૯

શ્રી ભાવેશ ગોસ્વામી
ભાવેશ ગોસ્વામી

સીસ્ટમ મેનેજર

sm-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૭૫૭૪૮૫૫૦૧૮

કુશાંગ જાની

સીસ્ટમ મેનેજર

sm1-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૭૯૨૩૨૭૫૮૧૭

કે. વી. સુબ્રમનીયમ

પી. એસ. ટુ ડીજી

pstodg-gidm[at]gujarat-gov[dot]in

+91-૭૫૭૪૮૦૭૮૪૭

શૈલેષ રામાનુજ

આસિ. મેનેજર

asstmngadm1-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૭૫૭૪૮૦૭૮૫૩

જયસિંહ ચૌહાણ

આસિ. મેનેજર

asstmngadm2-gidm[at]gujarat[dot]gov[dot]in

+91-૭૫૭૪૮૦૭૮૫૦